AVG-wetgeving helder uitgelegd tijdens Small Business Event 'AVG-compliance'

Zoetermeerse ondernemers hebben grote interesse in de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op dinsdag 24 april 2018 bezochten 80 ondernemers het Small Business Event 'AVG-compliance' in Ter Zake Het Ondernemershuis.

De nieuwe wet is van toepassing op iedere organisatie en legt meer verantwoordelijkheid neer bij degene die persoonsgegevens verwerkt. Ook voor ondernemers dus ontzettend belangrijk. Vanaf 25 mei moeten ook zij aan kunnen tonen dat de gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening.

De nieuwe voorzitter van ondernemersvereniging RVOZ, Benita van Wegen, opende de bijeenkomst en wenste iedereen een fijne avond: “Ik ben met mijn bedrijf nog niet AVG-proof, dus ook ik ben erg benieuwd.” Jo Weerts legde tijdens de avond uit waarom de AVG nodig is, wat de nieuwe regels inhouden, wat je kan doen en waar je aan moet voldoen. Jo is presentator, docent, trainer en directeur van JWinfotainment. Door op een boeiende en verrassende manier gebruik te maken van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen, maakt Jo Weerts al ruim 30 jaar met veel succes de taaiste wet- en regelgeving glashelder en allesbehalve saai.

"De AVG gaat niet over gesproken woord, maar over bestanden en over natuurlijke personen", begon Weerts zijn verhaal na het delen van zijn persoonlijke gegevens. "Je mag gegevens gebruiken waarvoor je ze gekregen hebt. Als ik het adres van Ineke heb gekregen om bij haar op bezoek te gaan, dan is het eigenlijk zo dat het niet de bedoeling dat ik het adres deel met collega's omdat zij een beterschapskaartje willen sturen." De AVG is vol iedereen van toepassing. Weerts: "In Nederland zijn we er nog niet allemaal klaar voor, in Duitsland bijvoorbeeld wel. Dat komt omdat er in ons land 'de wet van foei' is. Zo was er bij de oude WBP een college als toezichthouder. Bij de AVG is dat een autoriteit en die kan flinke boetes opleggen. Maar denk ook aan imagoschade!" Irma de Graaff, ondernemerscoach Ter Zake Het Ondernemershuis, attendeerde de ondernemers na afloop van de presentatie op twee AVG-verdiepingsbijeenkomsten: AVG & E-mail marketing op 29 mei 2018 en AVG-compliance praktijksessie op 26 juni 2018. Tijdens de afsluitende netwerkborrel konden de ondernemers nog napraten en vragen stellen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Doel van de AVG is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens.

Small Business Events Zoetermeer

‘Small Business Events’ is een interessant programma voor en door ondernemers (zzp en mkb) in de regio Zoetermeer. ‘Small Business Events’ worden vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen de Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ, gemeente Zoetermeer en ondernemers uit Zoetermeer. De events zijn een reeks bijeenkomsten met interessante onderwerpen met als doel ondernemers te inspireren zodat zij hun bedrijf goed kunnen opbouwen en continueren.

Foto's: Ron Jenner

De foto's staan ook op de Facebookpagina

TOP